Molendijk 15 3281LT Numansdorp
Algemeen 030-6019787
Funderingsherstel 030-6019779
Eerste fase afgerond

Eerste fase project stimuleren funderingsonderzoek afgerond.In 2022 gaan onderzoeken in uitvoering!

Sinds 2020 is AF actief met het benaderen van particuliere eigenaren in de hieronder genoemde gebieden om hen te begeleiden bij gezamenlijk funderingsonderzoek. Dit gezien de mogelijke risico’s op funderingsschade in deze gebieden. Dit in opdracht van de gemeente Rotterdam en in samenwerking met woningcorporaties.


Veel eigenaren hebben besloten om tot funderingsonderzoek over te gaan: bij 19 bouwblokken is dit aan de orde. Vanaf nu richt bureau AF zich op het begeleiden van deze geplande  funderingsonderzoeken. Zodat eigenaren duidelijkheid krijgen over de eigen funderingssituatie.


Daarmee zijn de voorlichtingsactiviteiten afgerond: eigenaren in de genoemde gebieden die alsnog funderingsonderzoek voor hun pand c.q. bouwblok overwegen en daar nadere informatie over willen, kunnen zich vanaf 1 januari 2022 wenden tot het gemeentelijk funderingsloket: www.duikinjefundering.nl.


Welkom bij Adviesbureau Funderingen

block_wzw - large

Adviesbureau Funderingen (Bureau AF) is een samenwerkingsverband waarin twee bureaus hun krachten hebben gebundeld, te weten; Bouwadviesbureau de Groene Werf  &  BVL Bouwadvies B.V.


Door deze integrale samenwerking is AF in staat om de eigenaren in de regio Rotterdam, Schiedam en Dordrecht te adviseren, te ondersteunen en te begeleiden. Ervaringen met funderingsherstel zijn door de twee bureaus opgedaan bij ca. 150 projecten met ca. 600 woningen. Referenties van projecten uit: Dordrecht, Gouda, Schiedam, Rotterdam, Den Haag, Bunschoten, Grou, Echtenerbrug, Voorburg en Weesp, zijn op aanvraag beschikbaar.

Staat uw huis 
STEVIG?

Check NU uw fundering

 en voorkom hoge kosten.

Meer info

Onze medewerkers

Nils de Jong

Funderingsexpert

Frank van Lier

Funderingsexpert

Jerome Brands

Procesbegeleider

Henk van den Berg

Funderingsexpert

Fernando van Maurik

Procesbegeleider

Birgit Gammelgaard

Projectondersteuner

Betrouwbaar onderzoek
Begeleiding. Ondersteuning. Aanpak.

Bureau AF ondersteunt en begeleidt eigenaren, gemeentes en woningcorporaties bij het uitvoeren van funderingsonderzoek, planvorming, funderingsherstel en monitoring.

Neem contact op

Wat wij doen…

Vanuit onze ervaring en opgebouwde kennis kunnen wij helpen bij :

  • Procesbegeleiding funderingsonderzoek
  • Programma van Eisen voor funderingsonderzoek
  • Programma van Eisen voor funderingsherstel
  • Programma van Eisen voor funderingsmonitoring
  • Uitvoeren second opinions
  • Communicatie
  • Procesbegeleiding planvorming funderingsherstel
  • Bouwbegeleiding funderingsherstel
  • Bemiddelen / Adviseren bij aanpak
  • Begeleiding funderingsmonitoring
Wij staan voor u klaar

Gefundeerd handelen is ons motto

Neem contact op