Molendijk 15 3281LT Numansdorp
Algemeen 030-6019779

Projectpagina Coolhaveneiland

Actiegebied funderingsonderzoek

Gezien de leeftijd en ligging van de woningen/panden in het projectgebied is er een risico op funderingsschade. Daarom stimuleert de gemeente Rotterdam eigenaren in het gebied om door funderingsonderzoek duidelijk te krijgen of er schade is of niet. En of er wellicht vervolgacties nodig zijn, hetzij monitoren (in de gaten houden), of funderingsherstel. Maar het kan u ook geruststellen dat de fundering nog goed is.


Voor een funderingsonderzoek kunt u een subsidie krijgen, waardoor de eigen kosten voor een dergelijk onderzoek beperkt/gering blijven. Om u daarbij te helpen is Adviesbureau Funderingen  (Bureau AF) ingeschakeld namens de Gemeente Rotterdam om in samenwerking met de Woningbouwverenigingen rechtstreeks met de diverse eigenaren te overleggen en hen te helpen met dit onderzoek.

 

Blokkenkaart

Het projectgebied wordt opgedeeld in zogenaamde blokken. Deze blokken bestaan uit woningen/panden die aan elkaar verbonden zijn door een gezamenlijke fundering. Onderzoek en eventuele maatregelen aan de fundering kan het beste gezamenlijk gebeuren.


In de blokkenkaart kunt u zien welke woningen en huisnummers tot een blok behoren. Daarbij heeft elk blok een eigen nummer (code) gekregen. Dat maakt de communicatie en administratie makkelijk. In de blokkenkaart (zie de link hierboven) kunt u zien in welk blok uw eigen woning(en) gelegen is/zijn.

 

Funderingsonderzoek

Het funderingsonderzoek moet uitgevoerd worden door een erkend bureau. Op kcaf.nl/erkenningslijst  staat een lijst van deze bureaus. Adviesbureau Funderingen helpt met:

  - de selectie van te benaderen bureaus

  - het aanvragen van offertes met behulp van een zogenaamd programma van eisen

  - het vergelijken van de uitgebrachte offertes

  - de opdrachtverlening voor het funderingsonderzoek

  - de subsidieaanvraag, subsidieverlening en begeleiding van het onderzoek

  - beoordelen van de uitkomst van het onderzoek

  - het adviseren over hoe nu verder: individuele gesprekken en gezamenlijke besprekingen met de betrokken eigenaren

 

Bureau AF neemt het initiatief of sluit aan bij bestaande initiatieven tot onderzoek. Zij benadert de eigenaren per blok eerst schriftelijk en geeft algemene voorlichting over de achtergronden en gang van zaken.


Gezien de coronapandemie zal vooral gewerkt worden met communicatie via e-mail en het organiseren van zogenaamde webinars, waarbij betrokken eigenaar(s) een aparte inlogcode krijgen voor een bespreking via Zoom.


E-mail:  coolhaven@funderingsadvies.eu

Kaartlagen